Llicencies 2018

fccv

Fins el Dimarts dia 26/12/2017, estarà el plaç obert per a tramitar les llicencies per a 2018, qui vullga renovarla sols té que enviar un correu a info@ccsarria.com, dient que vol renovarla i quina categoria es. Qui la vullga fer nova té que adjuntar també el DNI.